PRAVIDLÁ TK

 1. Hráč sa chová k trénerovi vždy slušne, dodržuje disciplínu a je na každú výukovú lekciu vybavený tenisovou raketou, športovým oblečením a vhodnou športovou obuvou.
 1. Hráč hrá vždy Fair Play, ako na tréningoch tak aj v zápasoch.
 1. Tréningová jednotka trvá 55 min. alebo 70 min. alebo 85 min. (5 min. je vyhradených na úpravu kurtu, zbieranie loptičiek) hráč počas tejto doby neopúšťa kurt, alebo halu bez vedomia trénera.
 1. Rodičia nezasahujú trénerom do tréningovej jednotky. V prípade záujmu o konzultáciu si s trénerom dohodnú termín.
 1. Rodičia a iní rodinný príslušníci sa v areály TK správajú počas tréningu a zápasu v zmysle pokojného a tichého pozorovateľa.
 1. Rodičia v rámci kultúry klubu šíria jeho dobré meno a v prípade problému diskrétne riešia situáciu alebo konflikt s konkrétnou osobou, trénerom alebo vedením klubu bez zaťahovania do problému širšej verejnosti.

TRÉNINGOVÉ OBDOBIE: zimná sezóna 01.11. – 31.03.  letná sezóna 20.04. – 15.10. zmena v prípade potreby vyhradená

 1. Náhrada a ospravedlnenia: hráč alebo rodič je povinný odhlásiť dieťa z tréningu minimálne hodinu pred začiatkom výučby a to formou sms alebo osobne telefónnym hovorom. Na Vašu správu obdržíte potvrdzujúcu sms.
 1. Kompenzácia tréningu, nie je možná v prípade: odcestovania, dovolenky, osláv hráča.
 1. Kompenzácia tréningu je možná v prípade zdravotného problému a dlhodobého vynechania, ktoré bude individuálne posúdené.
 1. V prípade nepriaznivého počasia, v ktorom nemožno absolvovať tréningovú jednotku (neplatí v prípade halovej sezóny) sa tréner včas spojí s hráčom/ rodičom a výučbu zruší. Po dohode sa tréning nahradí v náhradnom termíne.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY:

V prípade, že začne pršať do 20 minút od začiatku tréningu, hráč má nárok na náhradnú hodinu. V prípade, že začne pršať po 20 minútach, hodina sa nenahrádza.
V prípade nepriaznivého počasia, v ktorom nemožno absolvovať tréningovú jednotku (neplatí v prípade halovej sezóny) sa tréner včas spojí s hráčom/ rodičom a výučbu zruší. Po dohode sa tréning nahradí v náhradnom termíne.

                                                                             

Pravidlá pre rekreačných hráčov:

v prvom rade Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a vernosť tenisovým kurtom nášho klubu v Senici, ktoré sa však musia udržiavať a zveľaďovať tak,  aby boli vždy 100% pripravené pre Vašu návštevu.

Preto Vás žiadame o dodržanie niektorých pravidiel:

 1. Na tenisových dvorcoch sa správam vždy s úctou a kolegialitou k súperovi, preto sa vyhýbam hlasným prejavom a verbálnym útokom na súpera používaním nevhodných výrazov, nakoľko na inom dvorci môže prebiehať tenisová výučba našich najmenších zverencov.
 2. K majetku TK Senica sa správam, vždy tak aby bolo možné pomôcky, lavičky, slnečníky a i. možno použiť aj po mojej návšteve.
 3. V prípade potreby WC alebo sprchy sa správam v rámci najzákladnejších hygienických návykov.
 4. Po skončení hry dám dvorec do pôvodného stavu: pozametať v celej jeho dĺžke a šírke od plota k sieti - od stĺpika k stĺpiku.
 5. Dvorec dávam do pôvodného stavu 5 min. pred skončením zaplatenej hodinovej taxy.
 6. Používam obuv, ktorá je výhradne určená pre antukové povrchy - viď obrázok pri vstupe na dvorce
 7. Používam vhodné športové oblečenie – tričko, kraťase, tenisové šaty, sukne