HISTÓRIA KLUBU 

 

Novodobá história organizovaného tenisu začala v Senici založením tenisového oddielu v Telových. jednote Slovenský hodváb Senica v roku 1976. V tom čase prebiehala výstavba štyroch tenisových dvorcov za mestským kúpaliskom a na jeseň 1975 boli dokončené dva dvorce. Výstavba dvorcov bola realizovaná brigádnicky občanmi mesta (akcia Z - zveľaďovacia). Pri dokončovaní výstavby týchto dvorcov sa najväčším dielom podieľali práve zakladajúci členovia tenisového oddielu. Po dokončení dvoch dvorcov sa rozhodli založiť oddiel, a tak vo februári roku 1976 zvolali zakladajúcu členskú schôdzu a následne na to oddiel prihlásil družstvo dospelých do súťaže zmiešaných družstiev. Súťaže družstiev sa v tom čase hrali vo všetkých vekových kategóriách zmiešané, to znamená že za družstvo hrali zápas 4 muži a 2 ženy resp. 4 chlapci a dve dievčatá. Počiatočný elán do ďalšieho rozvoja oddielu bol veľký. Hneď na jar 1976 boli vybudované ďalšie dva dvorce a na ďalší rok pokračovala výstavba areálu postavením tréningovej steny. V roku 1980 bola v areály tenisového oddielu postavená budova so sociálnym zariadením, ktorú daroval oddielu SH Senica. Členovia oddielu si areál postupne skrášľovali výsadbou tují a ihličnatých stromov, z ktorých dnes už sú veľké stromy. Oddiel od svojho vzniku združoval najmä mladých ľudí a jeho zameranie bolo na mládežnícky tenis. Zakladajúcimi členmi oddielu boli mladí ľudia, väčšinu tvorili študenti. Nakoľko tenis nemal v Senici žiadnu tradíciu vedúci členovia oddielu boli hráčmi, trénermi, rozhodcami a funkcionármi vo vyšších telovýchovných orgánoch. V časoch vzniku oddielu bolo podmienkou, že ak má oddiel v súťaži družstiev družstvo dospelých, musí mať aj mládežnícke družstvo. Takže hoci boli všetci členovia družstva ešte mládež, musel sa niekto z nich začať venovať žiakom alebo dorastu, aby mohli na ďalší rok zostaviť mládežnícke družstvo, lebo výnimku od zväzu dostal každý oddiel iba na 1 rok. Oddiel v roku 1977 prihlásil do súťaže družstiev zmiešané družstvo dorastu. V tom čase sa venoval výchove mládeže iba jeden tréner, ktorý trénoval okrem družstva dorastu aj družstvo žiakov, ktoré oddiel prihlásil do súťaže družstiev v roku 1980. V roku 1983 sa v práci  s mládežou dostavil aj prvý výrazný úspech, keď  12 ročný Michael Rusňák obsadil prvé miesto v rebríčku mladších žiakov zs. kraja. Postupne v oddiele vyrástlo viacero dobrých tenistov a tenistiek, ktorí v súťažiach jednotlivcov dosahovali popredné umiestnenie v rámci kraja, ale nedarilo sa pokope udržať taký počet hráčov aby sa dalo zostaviť kvalitné družstvá. Až v roku 2001 postúpili družstvá mužov a žien do II. ligy, to už sa súťaže mužov a žien hrali oddelene. V tom istom roku postúpili aj dorastenky do najvyššej súťaže a rok na to družstvo žien, za ktoré okrem jednej ženy hrali všetko dorastenky postúpilo do I. ligy. V roku 2003 postúpili aj muži do I. ligy družstiev. Treba podotknúť, že družstvo žien, ktoré hralo I. ligu a družstvo mužov pri postupe do I. ligy tvorili vlastný odchovanci. Odchovanci nášho klubu Rusnák, Štefík, Machová a Valachovičová hrali aj v extraligových družstvách iných klubov. Medzi jednotlivcami dosiahla najväčší úspech Martina Machová keď v roku 2002 sa umiestnila v slovenskom rebríčku dorasteniek na 5. miesteV roku 1995 sa tenisový oddiel oddelil od Telových. jednoty Slovenský hodváb a stal sa samostatným Tenisovým klubom.


PREZENČná listina z ustanovujúcej schôdze tenisového oddielu TJ Slovenský hodváb dňa 24. 01. 1976: Igor Konka, Ernest Tokoš, Jozef Szabo, Marián Lečko, Jozef Baško, Ján Paška, Rudolf Kanis, Ondrej Šimek, Milan Kaščák, Milan Vanek, Ladislav Huščava, Jozef Baumgartner, Pavol Jakab, Stanislav Vlasák, Boris Bubuláš, Zdeno Kasák, Peter Šulc, Miroslav Vallo, Jana Robychová, Daniela Kovárová, Miroslava Majdáková, Helena Murtiková, Jana Kalmanová, Daniela Kuklišová.