hlavná
stránka

U D A L O S T I   V   S E Z Ó N E   2 0 0 7

               

Nedávno boli v Bratislave vyhlásení najlepší tenisti za rok 2007. Senický tenisový klub, i keď má za sebou pomerne úspešnú sezónu, tam svoje hráčske zastúpenie prirodzene nemal, no predsa sa na pódiu pre víťazov objavil jeho člen. Bol ním sám predseda klubu Ján Paška, ktorý z rúk predsedu Slovenského tenisového zväzu RNDr. Tibora Macka prevzal vyznamenanie Za rozvoj tenisu na Slovensku. Táto významná udalosť nás viedla k tomu, aby sme  predsedovi klubu dali priestor na krátke obzretie sa, ale i upriamenie pohľadu do budúcnosti senického tenisu.

              „ Ani sa mi nechce veriť, že je to už 32 rokov ako sme zakladali tenisový oddiel Slovenský hodváb. V tom čase sa v akcii „Z“ budovali súčasné dvorce a ja som bol ako stavebný technik a tenista zároveň oslovený, či by som ako organizátor nepomohol pri dokončení dvorcov. Slovo dalo slovo a s partiou chlapcov sme sa dohodli, že keď už budú dvorce mohli by sme založiť i oddiel a hrať súťaž. Sadol som na motorku a odišiel do Piešťan, kde mal už tenis dlhoročnú tradíciu,   zisťovať podrobnosti ako sa taký oddiel zakladá, na koho sa vlastne obrátiť. V januári 1976 bola ustanovujúca schôdza a na jar sme už aj hrali súťaž. Tak sa zo mňa stal funkcionár tenisu, hráč i tréner zároveň. Postupne sme sa začali cieľavedome venovať výchove mladých hráčov, ktorí dosahovali medzi svojmi rovesníkmi na Slovensku veľmi dobré výsledky. Za zmienku stojí napríklad Michael Rusnák, ktorý svojho času kraľoval rebríčku mladších žiakov v západoslovenskom kraji, Martina Machová, ktorá bola ako dorastenka na 5. mieste na Slovensku a bola v širšej reprezentácii dorastu. Obidvaja potom hrávali slovenskú tenisovú extraligu dospelých, spolu s  Ivanom Štefíkom  a Monikou Valachovičovou i keď za iné kluby. Aj v našom klube sa ešte pred dvomi rokmi hrali prvá liga mužov a pred niekoľkými rokmi aj žien.“

Sú to pekné spomienky ktoré určite motivujú. Akým smerom sa teda uberá tenisový klub  v súčasnosti?

        „Hlavné poslanie vidíme vo výchove tenisovej mládeže pre súťažný tenis. Máme pomerne širokú základňu mladých adeptov tenisu, ktorým sa venujú naši tréneri. Preto nás teší, že v tomto roku sme mali  kompletne obsadené súťaže družstiev vo všetkých vekových kategóriách, čo svedčí o zvýšenom záujme o tenis medzi mládežou. Najúspešnejším bolo družstvo mladších žiačok, ktoré hrá najvyššiu triedu v regióne. V individuálnych súťažiach si, najlepšie počínali mladšie žiačky Alexandra Rehušová, Adriana Kršková a medzi staršími žiačkami  Petra Jablonická. Naše detské ratolesti do 7. rokov vzorne reprezentovali na regionálnom kole súťaže družstiev „Detský Mini Davis Cup a Fed Cup. Chlapci skončili na 1. mieste dievčatá obsadili 3. a 4. miesto. Teší nás i trvalý záujem rekreačných tenistov, ktorí chodia na naše dvorce relaxovať a dotvárajú tak príjemnú atmosféru v našom tenisovom areáli“.

         Zvýšený záujem o tenis iste predstavuje i zvýšené nároky na jeho materiálne zabezpečenie, zveľaďovanie areálu ..

         „ Máte pravdu. Treba povedať, že v tomto roku sa v tejto oblasti urobilo veľa roboty. Už je pravidlom, že za pomoci rodičov detí, ktoré hrajú tenis, musíme na jar opätovne sprevádzkovať kurty, vyčistiť areál starať sa o jeho údržbu. K uspokojeniu požiadaviek na tenisové kurty, zvlášť v prázdninovom období, sme sa pustili do výstavby dvoch nových dvorcov. Chcem oceniť predovšetkým organizátorský zápal Pavla Jablonického, pri napĺňaní tejto úlohy. Časť budovateľských prác bola opäť urobená svojpomocne. Neoceniteľnú pomoc  nám poskytol aj Mestský úrad Senica, keď zo svojho rozpočtu uvoľnil za týmto účelom 100 000.- Sk. Zásluhou mesta pribudli v tenisovom areáli i detské hojdačky. Zvýšením počtu tenisových dvorcov bude vytvorený väčší priestor ako pre celý tréningový proces súťažných hráčov, tak pre rekreačných tenistov.“

          Aké si kladiete ciele v nasledujúcom roku?

          Budúca tenisová sezóna, ktorá vlastne už začala od novembra, by mala byť pre náš klub opäť úspešná v tom zmysle, že očakávame ďalší rozvoj mládežníckeho tenisu, ale i väčšiu propagáciu medzi športovou verejnosťou za účelom ďalšieho prilákania rekreačných tenistov.  Chceme sa orientovať na  cieľavedomý výber malých tenistov na školách , opäť postaviť súťažné družstvá vo všetkých kategóriách, viesť jednotlivých hráčov k účasti na individuálnych turnajoch a samozrejme ich chceme vidieť čo najvyššie v slovenských rebríčkoch. Dáme do prevádzky už spomínané nové dvorce, no v novej sezóne chceme urobiť tiež zásadné kroky k perspektívnemu vybudovaniu krytej haly, ktorá by umožnila tenistom efektívne trénovať v zimnom období. Za týmto účelom hľadáme partnerov, sponzorov, prípadne hlavného investora, ktorý by sa s nami pustil do realizácie tohto projektu. Nakoniec chcem vysloviť presvedčenie, že nášmu mestu robíme na Slovensku dobré meno a  v nasledujúcom období bude o nás počuť ešte viac a že to budú len samé dobré správy. „

 

N A J L E P Š I E  V Ý S L E D K Y   N A   T U R N A J O CH

REBRÍČEK STZ za rok 2007

Začiatok

Vek.
kat.

Názov turnaja / Trieda

Hráč

Usporiadateľ

D/Š/M

Výsledok

14. 01.

C

A. Rehušová

Levice

dvojhra

2. miesto

27. 01.

A. Kršková

Polička - ČR

dvojhra

2. miesto

17. 02.

C

A. Kršková

ŠK Oceán Častkov

dvojhra

3. miesto

17. 02.

C

A. Rehušová

ŠK Oceán Častkov

dvojhra

3. miesto

04. 03.

HTO

N. Trusková

Brno - ČR

dvojhra

3. miesto

04. 03.

D

A. Rehušová

Kyjov - ČR

štvorhra

1. miesto

04. 03.

D

A. Kršková

Kyjov - ČR

štvorhra

3. miesto

11. 03.

B

A. Rehušová

Bratislava

štvorhra

3. miesto

31. 03.

HTO

N. Trusková

Letovice - ČR

dvojhra

2. miesto

27. 05.

RM

P. Jablonická

Trnava

štvorhra

3. miesto

27. 05.

RM

A. Rehušová

Trnava

štvorhra

3. miesto

07. 07.

D

M. Jurka

TK Senica

dvojhra

2. miesto

07. 07.

D

L. Macek

TK Senica

dvojhra

3. miesto

08. 07.

 

M. Kubová

TK Zlaté Moravce

dvojhra

3. miesto

08. 07.

D

P. Jablonická

TK Senica

dvojhra

2. miesto

08. 07.

D

A. Rehušová

TK Senica

dvojhra

3. miesto

11. 07.

B

A. Rehušová

Bratislava

štvorhra

3. miesto

14. 07.

B. Sládková

ŠK Oceán Častkov

dvojhra

3. miesto

14. 07.

M. Jurka

ŠK Oceán Častkov

štvorhra

2. miesto

14. 07.

L. Macek

ŠK Oceán Častkov

štvorhra

2. miesto

22. 07.

D

A. Rehušová

Piešťany

dvojhra

2. miesto

25. 07.

C

A. Rehušová

Skalica

dvojhra

1. miesto

25. 07.

C

P. Jablonická

Skalica

dvojhra

2. miesto

25. 07.

C

B. Sládková

Skalica

dvojhra

3. miesto

14. 08.

D

A. Rehušová

Leopoldov

štvorhra

2. miesto

A. Kršková

Kyjov - ČR

štvorhra

3. miesto

03. 08.

C

A. Rehušová

Bratislava

štvorhra

1. miesto

07. 08.

C

A. Rehušová

Trnava

štvorhra

2. miesto

08. 08.

C

A. Rehušová

Trnava

dvojhra

3. miesto

10. 08.

M. Jurka

Leopoldov

dvojhra

1. miesto

19. 08.

D

M. Jurka

Grand tenis klub Bratislava

dvojhra

3. miesto

22. 08.

C

A. Rehušová

Bratislava

štvorhra

1. miesto

22. 09.

D

M. Jurka

TK Klimatech Nové mesto n. Váhom

dvojhra

3. miesto

Hráč

Vek.
kat.

Rebríček
zsl. reg.

Rebríček
SR

D Š

Spolu

Miroslav Jurka

25

90

121/15

38/2

131

Lukáš Macek

27

98

106/14

38/1

116

Róbert Masaryk

46

172

43/5

18/1

48

David Valášek

45

171

44/12

20/2

49

Adriana Kršková

23

77

141/13

135/5

175

Alexandra Rehušová

12

46

216/24

361/15

307

Alexandra Vicenová

88

258

8/4

0

8

Petra Jablonická

17

59

204/15

138/8

239

Barbora Sládková

34

111

93/8

9/1

96

Jesssica Babcyznski

116

308

0/2

0

 

Marián Olša

83 

297

8/1

5

10

Dominik Sova

65

241

14/2

20/0

19

Michal Zaťko

26

123

89/4

38/1

99

Monika Kubová

80

267

13/4

10/1

16

Bibiana Petrlová

85

250

10/2

10/0

13

Peter Nemrava

D

55

203

35/7

59/4

50

Peter Juráň

D

50

194

35/9

82/5

56

Peter Skýpala

D

49

192

44/9

51/4

57

Michal Sališ

M

 

 

 

 

 

Peter Kadlíček

M

174

556

0/0

 

 

Pavol Sládek

M

102

354

20/0

 

 

Ivan Štefík

M

39

112

90/0

 

 

Katarína Hyžová

Ž

46

127

40/0

 

 

Katarína Nosková

Ž

 

 

 

 

 

Vlasta Přichystalová

Ž

52

142

30/0

 

 

Gabriela Šefčíková

Ž

25

75

90/0

 

 

Monika Valachovičová

Ž

39

106

55/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S C H ô D Z A   Č L E N O V   K L U B U  -  5. 9. 2007

 

S Ú Ť A Ž E   D R U Ž S T I E V   V   S E Z Ó N E   2 0 0 7

Dátum

MUŽI: II. liga - západ

ŽENY: II. liga A

DORASTENCI: II. trieda

STARŠÍ ŽIACI: II. trieda A

STARŠIE ŽIAČKY: II. trieda

MLADŠÍ ŽIACI: II. trieda

MLADŠIE ŽIAČKY: I. trieda

21. 04.

22. 04.

Match. Bratislava - Senica
4 : 3

A. Čepka, Kadlíček, P. Rusnák, M. Rusnák, Sládek, A. Čepka  + M. Rusnák, Kadlíček + P. Rusnák

Senica - TK 77 Skalica
3 : 4

Machová, Nosková, Přichystalová, ŠefčíkováValachovičová, Nosková + Šefčíková, Machová + Valachovičová

Senica - Trenč. Teplice
5 : 1

Juráň, Nemrava, Skýpala, Zaťko, Kadlíček + Skýpala, Juráň + Nemrava

Červeník - Senica
0 : 6

Jurka, Ondráš, Sova, Zaťko,  Sova + Zaťko, Jurka + Ondráš

Senica - Horné Sŕnie
3 : 3

Babczinsky, Jablonická, Rehušová, Sládková, Jablonická + Rehušová, Babczinsky + Sládková

Nemšová - Senica
0 : 6

Jurka, Macek, Olša, Valášek, Jurka + Macek, Olša + Valášek

Piešťany - Senica
6 : 1

Jablonická, Kršková, Rehušová,  Sládková, Svedková, Jablonická + Rehušová, Kršková + Svedková

28. 04.
29. 04.

Senica - Devínska N. Ves
2 : 5

Kadlíček, P. Rusnák, Sališ, Skýpala, Štefík, Skýpala + P. Rusnák, Kadlíček + Sládek

AŠK Skalica - Senica
2 : 5

Jablonická, Machová, Přichystalová, Šefčíková,  Valachovičová, Šefčíková + Valachovičová, Machová + Jablonická

- - -

Senica - Tenkur Trenčín
4 : 2

Olša, Michálek, Sova,  Zaťko, Sova + Zaťko, Olša + Michálek

- - -

Senica - Piešťany B
2 : 4

Macek, Masaryk, Olša, Valášek, Masaryk + Olša, Macek + Valášek

Senica - Slávia Trnava A
0 : 7

Jablonická, Kršková, Rehušová,  Sládková, Svedková, Jablonická + Rehušová, Kršková + Sládková

26. 05.

Senica - Return Bratislava
5 : 2

Kadlíček, M. Rusnák, P. Rusnák, Skýpala, Štefík, Skýpala + P. Rusnák, Kadlíček + Rusnák M.

Senica - Slávia Trnava
3 : 4

Hyžová, Machová, Přichystalová, Šefčíková,  Valachovičová, Šefčíková + Valachovičová, Machová + Přichystalová

- - -

TC Topoľčany - Senica
4 : 2

Olša, Jurka, Sova,  Zaťko, Sova + Zaťko, Olša + Jurka

TK Oceán Častkov - Senica
3 : 3

Jablonická, Kršková, Rehušová, Vicenová, Jablonická + Rehušová,

Kubová +Kršková

- - -

SPU Ax-v Nitra - Senica
2 : 5

Jablonická, Kršková, RehušováSládková, Vicenová, Kršková + Rehušová, Sládková + Babczinsky

02. 06.
03. 06.

Spoje Bratislava - Senica
7 : 0

Kadlíček,  P. Rusnák, Sališ, Sládek,  Skýpala, Kadlíček + Sališ, P. Rusnák + Skýpala

Devín. N. Ves - Senica
2 : 5

Hyžová, Jablonická, Přichystalová, Šefčíková,  Valachovičová, Šefčíková + Valachovičová, Hyžová + Jablonická

Senica - Horné Srnie
4 : 2

Juráň, Kadlíček, Skýpala, Zaťko, Kadlíček + Skýpala, Juráň + Nemrava

Senica - AŠK Skalica
4 : 2

Olša, Jurka, Sova,  Zaťko, Sova + Zaťko, Olša + Jurka

- - -

Červeník - Senica
0 : 6

Jurka, Macek, Masaryk, ValášekMasaryk + Jurka, Macek + Valášek

- - -

09. 06.
10. 06.

Senica - TJ STU Trnava
5 : 2

Kadlíček,   Skýpala, Sládek, P. Rusnák, Štefík, Kadlíček + Štefík, P. Rusnák + Sládek

TK Šaľa - Senica
2 : 5

Hyžová, Nosková, Přichystalová, ŠefčíkováValachovičová, Šefčíková + Valachovičová, Hyžová + Přichystalová

TK 77 Skalica - Senica
5 : 1

Juráň, Nemrava, Skýpala, Zaťko, Zaťko + Skýpala, Juráň + Nemrava

Senica - Slávia Trnava C
4 : 2

Olša, Masaryk, Sova,  Zaťko, Sova + Zaťko, Olša + Masaryk

Tenkur Trenčín - Senica
2 : 4

Kubová, Rehušová, Sládková, Vicenová, Vicenová + Rehušová,

Kubová +Sládková

Senica - Partizánske
5 :  1

Jurka, Macek, Masaryk, Valášek, Masaryk + Macek, Jurka + Valášek

Senica - TK Sl. SPU Nitra
2 : 5

Kršková, Rehušová,  Sládková, Svedková, Vicenová, Kršková + Rehušová, Vicenová + Svedková

16. 06.
17. 06.

Topoľčany - Senica
7 : 0

Kadlíček,  Sališ,  Skýpala, Sládek, P. Rusnák, Kadlíček + Sališ, P. Rusnák + Sládek

- - -

Senica - Ostrov Trenčín
3 : 3

Kadlíček, Juráň, Nemrava, Skýpala, Zaťko + Juráň, Skýpala + Kadlíček

- - -

Senica - Slávia Tnava C
5 : 1

Kubová, Kršková, Rehušová, Sládková, Kršková +Rehušová, Kubová + Jablonická

Tenkur Trenčín - Senica
0 :  5

Jurka, Masaryk, OlšaMasaryk + Olša, Jurka + Valášek

- - -

23. 06.
24. 06.

Senica - Galanta
1 : 6

Kadlíček,  Sališ,  Skýpala, Sládek, Štefík, Kadlíček + Skýpala, Sališ + Sládek

- - -

AŠK Skalica - Senica
3 : 3

Kadlíček, Nemrava, Skýpala, Zaťko, Nemrava + Juráň, Zaťko + Kadlíček

- - -

Ostrov Trenčín - Senica
6 : 0

Jablonická, Kršková, Rehušová, Vicenová, Jablonická + Kršková, Sládková + Vicenová

Senica - AŠK Skalica

5 :  1

Jurka, Macek, Masaryk, Olša, Masaryk + Olša, Jurka + Macek

- - -

30. 06 - - - - - - - - - - - -

Senica - AŠK Skalica
6 : 0

Jablonická, Kršková, Rehušová, Vicenová, Jablonická + Kršková, Rehušová + Vicenová

- - - - - -

 

5. miesto

3. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

4. miesto

 

F O T O G R A F I E   Z O   Z Á P A S O V

 

29. 06. 2007, staršie žiačky, II. trieda, AŠK Skalica - TK Senica

 

17. 06. 2007, dorastenci, II. trieda, TK Senica - Ostrov Trenčín

 

10. 06. 2007, mladší žiaci, II. trieda, TK Senica - Partizánske

 

02. 06. 2007, starší žiaci, II. trieda, TK Senica - AŠK Skalica

 

26. 05. 2007, ženy, II. liga, Slávia Trnava

 

28. 04. 2007, starší žiaci, II. trieda, Tenkur Trenčín

28. 04. 2007, muži, II. liga, TK LOB Devínska Nová Ves

 

28. 04. 2007, mladšie žiačky, I. trieda, TK Senica - Slávia Trnava

 

22. 04. 2007, ženy, II. liga, TK Senica - TK 77 Skalica

 

T R É N I N G O V É   S K U P I N Y

 

VYHLASOVANIE ŠPORTOVCOV ROKA 2006 V SENICI

Trénerka - Gabriela Šefčíková

Hráčka - Petra Jablonická

Družstvo (chlapci do 9 rokov) - D. Valášek, P. Marek, L. Macek

 

 

sústredenie rakúskych tenistov v TK Senica